OVK Job Vacancy Application Details

OVK Vacancy Application Details.

The OVK Jobs Vacancy application form, requirements, eligibility, available positions, qualifications needed, application guidelines, how to apply, closing date, and other important vacancies link are published here on zabestinfo.com as obtained from the official Jobs Carriers website/portal.

OVK Jobs Vacancy

Provinsie : Oos-Kaap
Stad/Dorp : Cradock
Kontrak: Permanente
Sektor : Meganisasie
Sluitingsdatum : Woensdag, 17 Maart 2021

Kern doel van die pos:

Uitvoering van algemene administrasie in meganisasie tak

Minimum Vereistes:

 • Graad 12
 • 2-3 jaar administratiewe ondervinding
 • Bestuurslisensie sal as aanbeveling dien

Vaardighede:

 • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels;
 • Rekenaarvaardig
 • Goeie interpersoonlike en konflik hanterings- vaardighede
 • Goeie organisasie en prioritiserings- vermoe
 • Tydsbestuur
 • Goeie telefoon etiket

Verantwoordelikhede:

 • Hantering van administrasie rondom werkswinkels
 • Hantering van administrasie rondom heelgoedere
 • Kontanthantering
 • Algemene administrasie
 • Hantering van administrasie rondom onderdele afdeleing

Main purpose of the position:

Execution of general administration in mechanization branch

Minimum Requirements:

 • Grade 12
 • 2-3 year’s experience in an administrative position
 • Valid drivers license will serve as a recommendation

Skills:

 • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;
 • Computer literate
 • Good interpersonal and conflict handling skills
 • Good organization and prioritizing abilities
 • Good time management
 • Good telephone etiquette

Responsibilities:

 • Handling administration around workshops
 • Handling of administration around agricultural equipment
 • Cash Handling
 • General administration
 • Handling of administration around parts department

BE SOCIAL BY SHARING THIS POST WITH OTHERS!!

Leave a Reply